Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις για το Ecosystem Enterprises doo και το εμπορικό σήμα Plitvice Property Croatia βασίζονται στον νόμο περί μεσιτείας ακίνητης περιουσίας (NN 107/07) και στον νόμο για την τροποποίηση του νόμου περί μεσιτείας ακινήτων (NN 144/12).

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν την επιχειρηματική σχέση μεταξύ του μεσιτικού γραφείου Ecosystem Enterprises doo (εφεξής «Διαμεσολαβητής») ως μεσάζοντα και του Πελάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Με την υπογραφή της συμφωνίας Διαμεσολάβησης, ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι γνωρίζει και συμφωνεί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του μεσιτικού γραφείου Ecosystem Enterprises doo

1. Προσφορά

Η Ecosystem Enterprises doo βασίζει το έργο της στα δεδομένα που μας επιβεβαιώνονται προφορικά και γραπτώς. Διατηρούμε τη δυνατότητα σύγχυσης, προηγούμενης πώλησης ή απόσυρσης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Είμαστε υπεύθυνοι για λανθασμένα δεδομένα σε περίπτωση σκόπιμης ή αμελής συμπεριφοράς εκ μέρους μας. Οι προσφορές και οι ειδοποιήσεις μας πρέπει να διατηρούνται εμπιστευτικές από τον παραλήπτη (τον Πελάτη) και μόνο με τη γραπτή συγκατάθεσή μας μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτο πρόσωπο.

2. Υποχρεώσεις Διαμεσολαβητών

1. Σύναψη συμφωνίας διαμεσολάβησης με τον Πελάτη (τυπική ή αποκλειστική).
2. Προσπαθήστε να βρείτε ένα τρίτο άτομο που θα συνδεθεί με τον Πελάτη για την ολοκλήρωση της εργασίας με διαμεσολάβηση.
3. Αξιολογήστε την αγοραία αξία του ακινήτου και ενημερώστε τον Πελάτη για αυτό.
4. Ειδοποιήστε τον Πελάτη για τυχόν ζητήματα με την ακίνητη περιουσία και ενημερώστε τον Πελάτη για την κατάσταση της αγοράς.
5. Διενεργεί τον έλεγχο των εγγράφων που είναι απαραίτητα για την εγκυρότητα της εργασίας που διαμεσολαβείται και την παρουσιάζει στον Πελάτη.
6. Ενημερώστε τον Πελάτη για όλες τις νομικές, φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομική συναλλαγή σχετικά με το εν λόγω ακίνητο.
7. Εκτελέστε τις απαραίτητες δραστηριότητες για την παρουσίαση των ακινήτων στην αγορά και τη δημοσίευση των ακινήτων με τρόπο που καθορίζεται από τον Διαμεσολαβητή.
8. Ενεργοποίηση προβολών, οργάνωσης και διαχείρισης των ακινήτων.
9. Κρατήστε τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη και άλλες πληροφορίες εάν ζητηθούν από τον Πελάτη ως επαγγελματικό απόρρητο.
10. Ενημερώστε τον Πελάτη για όλες τις περιστάσεις που σχετίζονται με την επιδιωκόμενη επιχείρηση που γνωρίζουμε.
11. Μεσολαβήστε στις διαπραγματεύσεις και προσπαθήστε να καταλήξετε σε συμφωνία.
12. Για τη διευκόλυνση της υπογραφής της συμφωνίας (προσυμφωνία και σύμβαση).
13. Να μεσολαβήσει στη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας.
14. Στο όνομα του Πελάτη, στείλτε την απαραίτητη τεκμηρίωση στη Φορολογική Διοίκηση και στο Τμήμα Κτηματολογίου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Ο Διαμεσολαβητής επέτρεψε στον Πελάτη να συνδεθεί με τρίτο μέρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με το οποίο έχει διαπραγματευτεί για νομική συναλλαγή εάν: έστειλε ή συνόδευσε τον Πελάτη στο εν λόγω ακίνητο, διοργάνωσε συνάντηση μεταξύ του Πελάτη και του τρίτου συμβαλλόμενο μέρος για διαπραγμάτευση σχετικά με μια νομική συναλλαγή · έδωσε στον Πελάτη το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, το φαξ ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός τρίτου μέρους με σκοπό τη σύναψη νομικής συναλλαγής ή τον ενημέρωσε για την ακριβή τοποθεσία των εν λόγω ακινήτων.

Εάν ο παραλήπτης της προσφοράς μας είναι εξοικειωμένος με κάποια από τα ακίνητα που έχουμε προσφέρει, είναι υποχρεωμένος να μας ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση.

Ο Αντιπρόσωπος εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες για έναν Αγοραστή, βάσει πληρεξουσίου:
α) υποβάλλουν φορολογική έκθεση στη Φορολογική Διοίκηση,
β) να οργανώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταφορά των λογαριασμών κοινής ωφέλειας από τον Πωλητή στον Αγοραστή,
γ) παράδοση της Σύμβασης Πωλήσεων Ακινήτων στο Τμήμα Κτηματολογίου του αρμόδιου Δημοτικού Δικαστηρίου προκειμένου να μεταβιβαστεί η κυριότητα στον Αγοραστή.

3. Υποχρεώσεις του Πελάτη

1. Σύναψη συμφωνίας Διαμεσολάβησης με τον Διαμεσολαβητή (τυπική ή αποκλειστική).
2. Δώστε στον Διαμεσολαβητή πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, αποδεικνύοντας την ιδιοκτησία του στα ακίνητα που αποτελούν αντικείμενο διαμεσολάβησης, την άδεια κατασκευής και χρήσης και το ενεργειακό πιστοποιητικό.
3. Ενημερώστε το Διαμεσολαβητή για όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του ακινήτου και της τιμής.
4. Παρέχετε στον Διαμεσολαβητή και σε ένα άτομο που ενδιαφέρεται να συνάψει συμφωνία διαμεσολάβησης μια περιήγηση στην ακίνητη περιουσία, υπό την καθοδήγηση του Διαμεσολαβητή.
5. Να πληρώσει τη συμφωνηθείσα αμοιβή (προμήθεια) στον Διαμεσολαβητή, αμέσως μετά τη σύναψη διαμεσολαβημένης συναλλαγής ή Προσυμβατικής σύμβασης με την οποία ο Πελάτης υποχρεούται να συνάψει νομική συναλλαγή με διαμεσολάβηση.
6. Να αποζημιώσει το Διαμεσολαβητή για τα έξοδα που προέκυψαν κατά τη διαμεσολάβηση, τα οποία υπερβαίνουν τα συνήθη έξοδα διαμεσολάβησης.
7. Ενημερώστε τον Διαμεσολαβητή, γραπτώς, για όλες τις αλλαγές που σχετίζονται με την επιχείρηση για τις οποίες είχε εξουσιοδοτηθεί ο Διαμεσολαβητής, και ιδίως για αλλαγές που σχετίζονται με την ιδιοκτησία του ακινήτου.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από δόλιες δραστηριότητες, τη διατήρηση μυστικών ή την παροχή ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τις εργασίες διαμεσολάβησης, με στόχο την ολοκλήρωση της νομικής συναλλαγής. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για ζημίες σε περίπτωση σκόπιμης ή βαριάς αμέλειας συμπεριφοράς εκ μέρους του/της, προς τον Διαμεσολαβητή ή τρίτο μέρος που του έστειλε ο Διαμεσολαβητής. Εάν συμβαίνει αυτό, τα μέρη συμφωνούν ότι ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στον Διαμεσολαβητή τα έξοδα που προέκυψαν κατά τη διαμεσολάβηση, τα οποία δεν μπορούν να είναι υψηλότερα από το ενδιάμεσο τέλος (προμήθεια) για τη διαμεσολαβημένη επιχείρηση.

4. Απόκτηση δικαιώματος αποζημίωσης

Ο διαμεσολαβητής δικαιούται την πλήρη αποζημίωση κατά τη σύναψη της εργασίας διαμεσολάβησης (με την υπογραφή της Προσυμβατικής Σύμβασης), με την οποία ο Πελάτης ήταν υποχρεωμένος να συνάψει νομική πράξη με διαμεσολάβηση.
Η αποζημίωση καταβάλλεται στον Διαμεσολαβητή ταυτόχρονα ή αμέσως μετά τη σύναψη νομικής συναλλαγής για την οποία έχει μεσολαβήσει ο Διαμεσολαβητής ή με την υπογραφή της Προσυμφωνίας των δύο Συμβαλλομένων Μερών.
Εάν ο Πελάτης αποσυρθεί κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της διαμεσολαβημένης επιχείρησης, πρέπει να πληρώσει το πραγματικό κόστος για το χρόνο που αφιερώνεται, για τη διαφήμιση και για άλλα έξοδα, σύμφωνα με το ενδιάμεσο τέλος.
Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το τέλος ακόμη και όταν ο Διαμεσολαβητής έχει συνάψει νομική συναλλαγή με το πρόσωπο στο οποίο ο Διαμεσολαβητής συνέδεσε τον Πελάτη, διαφορετικό από αυτό για το οποίο μεσολάβησε, το οποίο έχει την ίδια αξία με τη νομική πράξη, ή με τον οποίο επιτυγχάνεται ο ίδιος σκοπός καθώς και η διαμεσολαβούμενη νομική πράξη.
Ο Διαμεσολαβητής δικαιούται αποζημίωση εάν ο σύζυγος, ένας εξωσυζυγικός σύντροφος, ένας απόγονος ή ένας γονέας του Πελάτη συνάψει νομική συναλλαγή με διαμεσολάβηση με το πρόσωπο με το οποίο ο Διαμεσολαβητής έφερε σε επαφή τον Πελάτη.
Το τέλος καλύπτει επίσης τα συνήθη έξοδα διαμεσολάβησης, εκτός από αυτά που έχουν συμφωνηθεί ειδικά. Ο διαμεσολαβητής δικαιούται την προκαταβολή του ενδιάμεσου τέλους μόνο εφόσον έχει συμφωνηθεί. Ο Διαμεσολαβητής δικαιούται αποζημίωση ακόμη και όταν δεν έχει συμφωνηθεί ειδικά στη συμφωνία Διαμεσολάβησης. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από τα τέλη διαμεσολάβησης.

5. Αμοιβές

Τα αναφερόμενα ποσοστά καταβάλλονται ως τέλη διαμεσολάβησης και υπόκεινται σε ΦΠΑ (25%).

5.1 Εξαγορά
Το τέλος διαμεσολάβησης είναι 1-3% της τελικά συμφωνημένης τιμής ακινήτων (αλλά όχι μικρότερο από 2,500.00 HRK).
Ο Πελάτης με τον οποίο έχουμε αποκλειστική συμφωνία Διαμεσολάβησης θα χρεωθεί σύμφωνα με το ποσό που συμφωνήθηκε και αναφέρεται στη συμφωνία Διαμεσολάβησης.

5.2. Πώληση
Το τέλος διαμεσολάβησης είναι το 3% της τελικά συμφωνημένης τιμής ακινήτων (αλλά όχι μικρότερο από 3,000.00 HRK).
Ο Πελάτης με τον οποίο έχουμε αποκλειστική συμφωνία Διαμεσολάβησης θα χρεωθεί σύμφωνα με το ποσό που συμφωνήθηκε και αναφέρεται στη συμφωνία Διαμεσολάβησης.

5.3. Μίσθωση
Για μια σύμβαση μίσθωσης (συμβόλαιο μίσθωσης έως 1 έτος) χρεώνεται το 75% του μηνιαίου μισθώματος.
Για μια σύμβαση μίσθωσης (συμβόλαιο μισθώματος από 1 έως 5 έτη) χρεώνεται το 100% του μηνιαίου μισθώματος.
Για μια σύμβαση μίσθωσης με διάρκεια μίσθωσης άνω των 5 ετών χρεώνεται το 200% του μηνιαίου μισθώματος.
Για προστιθέμενη αξία (αύξηση τιμής, σύναψη ειδικών όρων σύμφωνα με το αίτημα του Πελάτη, πρόσθετες υπηρεσίες κ.λπ.) χρεώνεται το 150% του μηνιαίου επιτοκίου ενοικίου.
Ένας Πελάτης με τον οποίο έχουμε αποκλειστική συμφωνία Διαμεσολάβησης χρεώνεται σύμφωνα με το ποσό που έχει συμφωνηθεί και δηλωθεί στην αναφερόμενη συμφωνία Διαμεσολάβησης.

5.4 Τέλος διαμεσολάβησης
Το τέλος διαμεσολάβησης, το αρχικό κόστος διαφήμισης του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων άλλων δαπανών (χρόνος που αφιερώνεται, παραγωγή και διαφήμιση, καθώς και τα άλλα έξοδα που σχετίζονται με τη διαμεσολαβημένη εργασία) είναι 300.00 kn.

5.5 Δεν περιλαμβάνονται στο τέλος διαμεσολάβησης:
α) Διοικητικά ή δικαστικά έξοδα για την απόκτηση της απαραίτητης ιδιοκτησίας και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για τη διάθεση ακινήτων στην αγορά.
β) Τέλος Φορολογικής Εγγραφής Κτηματολογίου
γ) Η κατάρτιση συμβάσεων και εγγράφων με τη μορφή δημόσιων συμβολαιογραφικών εγγράφων.

6. Λύση της συμφωνίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αποσυρθούν από τη συμφωνία διαμεσολάβησης πριν από τη λήξη της συμφωνηθείσας προθεσμίας μόνο σε περίπτωση που υπάρχει δικαιολογημένος λόγος. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει τον Διαμεσολαβητή για τα έξοδα που προέκυψαν.
Εάν ένας Πελάτης συνάψει νομική συναλλαγή με διαμεσολάβηση με πρόσωπο που γνώρισε μέσω του Διαμεσολαβητή εντός ενός έτους από τη λήξη της συμφωνίας Διαμεσολάβησης, υποχρεούται να καταβάλει στο Διαμεσολαβητή ολόκληρο το τέλος διαμεσολάβησης.
Μια συμφωνία διαμεσολάβησης που έχει συναφθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα μπορεί να καταγγελθεί πριν από την ημερομηνία λήξης με γραπτή ακύρωση οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Εάν η περίοδος ειδοποίησης δεν ορίζεται ρητά από τη συμφωνία μεσιτείας, η περίοδος ειδοποίησης είναι 8 ημέρες από τη λήψη της ειδοποίησης. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει τον Διαμεσολαβητή για τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν.

7. Γενικές διατάξεις και επίλυση διαφορών

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν την επιχειρηματική σχέση μεταξύ της Ecosystem Enterprises doo και ενός Πελάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Με την υπογραφή της συμφωνίας Διαμεσολάβησης, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι κατανοεί και συμφωνεί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.
Οι σχέσεις μεταξύ του Διαμεσολαβητή και του Πελάτη που απορρέουν από τη συμφωνία Διαμεσολάβησης και δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή τη συμφωνία Διαμεσολάβησης, θα ρυθμίζονται από τις Γενικές διατάξεις της συμφωνίας Διαμεσολάβησης καθώς και από τις διατάξεις του Νόμου περί αστικών υποχρεώσεων.
Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από τη συμφωνία Διαμεσολάβησης θα επιλύονται φιλικά ή από το Δημοτικό Δικαστήριο στο Κάρλοβατς.

Ράκοβιτσα, Απρίλιος 2021.

Chiel van der Voort
Διευθυντής

Προβολές: 101

Συγκρίνετε καταχωρίσεις

Συγκρίνω